Hva leverer vi?

Kuba Norge AS tilbyr Kuba IK som er et web-basert internkontrollssystem. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden.

  • Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker alle HMS lovkrav i alle bransjer.
  • Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett/iPad og smarttelefoner.
  • Kuba gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen logg inn. Dette medfører enkel opp-følging av aktiviteter på alle enheter.
  • Kuba kan leveres som portalløsning som gjør at systemet også er meget godt egnet for kjeder, eiendomsforvaltere eller bransje-organisasjoner.

Om selskapet

Kuba Norge AS ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer innen HMS–området helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba Norge AS generelt og i utviklingen av Kuba IK spesielt.

Kuba IK er utviklet i samarbeid med Excelencia Consulting i India. Kuba familien består av Kuba Norge AS og Kuba BA-Systemer AS (spesialist på leveranse til bygg- og anleggsbransjen) og til nå har nærmere 2000 virksomheter tatt Kuba IK i bruk som sitt internkontrollsystem. Det lanseres stadig nye moduler og håndbøker i systemet innen fagfeltene HMS, HR, Kvalitet, Prosjekt (B&A), FDV, IK Mat, Kjøretøy m.fl.

Mann og en dame som viser frem en Ipad med nettsiden til Kuba

NKF har utviklet Kuba IK i samarbeid med Excelencia Consulting i India. Kuba Norge AS har eksklusive salgsrettigheter på Kuba IK. Videre har Kuba BA-Systemer AS fått eksklusive salgsrettigheter mot bygg og anlegg. Kundene betaler årlig lisens og historikken tilsier at de fleste vil forbli kunder i 10 år og mer.

Kuba Norge AS ønsker å fremstå som friske, innovative og fremtidsrettet både i grafisk uttrykk, markedsføringsmetoder og produktsammensetning.

Vår visjon
Kuba – gjør jobben enklere

Vårt samfunnsoppdrag:
Utvikle og selge nettbaserte HMS- og kvalitetssystemer

Våre kjerneverdier:
Kuba Norge AS skal være bygget på en solid plattform hvor gode holdninger danner grunnlaget for bred kunnskap slik at ferdighetene kan utvikles

Våre løfter:
Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelige, enkle og fleksible

Våre emosjonelle verdier:
Vi skal være troverdige, offensive, rause og entusiastiske