Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 21/04-17

Stabilitet og hastighets-optimalisering:

Vi har siden desember, jobbet med å forbedre hastighet og stabilitet i Kuba, med fokus på håndbøkene og prosjektmodulen.

Redigering av artikler skal nå være vesentlig raskere.

Drag-and-Drop mellom håndbøker og prosjektdokumenter skal nå gå raskere, og en melding er lagt inn slik at brukeren ser at kuba jobber.

Risikoanalyse endringer:

Ny funksjon: Brukere kan nå huke av for «lest og forstått» på alle nye og endrede risikoanalyser. Det vil være en liste nederst på nettsiden som viser alle brukere som har lest og forstått.

Dersom en endring blir gjort, vil brukerne få en SMS / mail hvor de er henvist til å logge inn på kuba og se over endringene.

IK-Mat Mottakskontroll og Leverandører

Ny Modul: Brukerne kan nå registrere mottak av varer, forhånds definere Type varer, og leverandører for rask registrering via mobil app.
Produksjonsmodul kommer snart!

Forenklet Samsvarserklæring endringer:

Valg av NEK har blitt oppdatert fra 2010 til 2014.

Brukerne kan nå velge annet, og fylle inn i fri-tekst feltet.

FDV-Dokumenter:

Dette er nå også implementert i IK/BA Plattformen.

Små Endringer i WEB-Løsning:

 • Det er nå mulig å registrere «emner» direkte i IK-Mat modulen.
 • Informasjonsknapp er nå lagt til for kurs, hvis brukeren holder over ?-tegnet, vil de få veiledning til registrering av kurs.
 • Forslagskassen skal nå sende eposter dersom brukere legger inn nye forslag (før kun redaktører). Forslag kan nå redigeres av kun oppretter og redaktører.

Mobil App:

 • Ny Funksjon: Offline Modus:
  Dersom du skulle miste nett-tilgang mens du fyller ut en sjekkliste, vil du kunne fortsette å fylle ut, og endringene vil bli lastet opp så fort du får internett-tilgang på nytt.
 • Mottakskontroll er lagt til
 • Interne nyheter er nå synlig i mobil-app
 • Sjekklister fylt ut i prosjektmodulen vil nå ikke lengre ha «OK» ferdig registrert.

Bug fikser:

 • «Ingen filer å laste ned» – Ved redigering av artikler, ble fil-adressen endret og kuba klarte ikke lengre finne filene
 • Virksomhetslogo i avviksrapporten er ikke lengre avskåret i høyre hjørne
 • Kopiering av sjekklister fra håndbøker til prosjekt, har nå alle dataene
 • Enkelte virksomheter manglet arkivstruktur ved opprettelse.
 • Kurs: Endring av «Ansvarlig for utførelse» endret person på alle kurs.
 • Kurs: Opplasting av dokumenter til kurs ga feilmelding
 • Diverse Server error og 500-feil er rettet opp.
 • Det skal ikke lengre bli sendt eposter på aktiviteter som er slettet.
 • Eposter vil ikke lengre bli sendt på Lukkede avvik.
 • Mobil app: Min side / Sykefravær skal nå laste inn korrekt data.

Feil eller mangler meldes inn til [email protected]

Oppdatering til ansatte - kurs

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 03/02-17

1. Dersom din virksomhet er en del av en portal, må kurs nå forhåndsdefineres på portalnivå.

Disse kursene vil være synlige på alle virksomhetene under denne portalen. Hver enkelt ansatt kan da velge hvilket kurs de har hatt fra nedtrekkslisten.

2. Dersom din virksomhet ikke er en del av en portal, er det kun brukere med redaktørrettigheter som kan legge til nye kurs. Disse vil være synlige for alle andre redaktører og brukere i virksomheten. Hver enkelt ansatt kan da velge hvilket kurs de har hatt fra nedtrekkslisten.

Denne endringen ble gjort for å gi bedre sorteringsmuligheter, og fjerner sannsynligheten for duplikater.

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 16/11-16

 1.  Sikker jobbanalyse endringer:
  Ny funksjon: Brukere må nå huke av for «lest og forstått» på alle nye og endrede jobbanalyser. Det vil være en liste nederst på nettsiden som viser alle brukere som har lest og forstått. Dersom en endring blir gjort, vil brukerne som er tildelt prosjektet få en SMS / mail hvor de er henvist til å logge inn på kuba og se over endringene.
 2. Forenklet Samsvarserklæring:
  Ny funksjon: Brukere kan nå enkelt fylle ut en forenklet samsvarserklæring via Nettsiden, og lagre som PDF. (Implementering i mobil app kommer i løpet av kort tid).
 3. Endring av aktivitetssyklus:
  Vi har fjernet muligheten til å endre syklus i aktiviteter etter at den er opprettet. Denne endringen ble gjort ettersom den skapte mer brukerfeil enn nytte. For å endre syklus, må bruker slette eksisterende aktivitet opprette en ny med ønsket syklus.
 4. Bug-fikser:
  • •  Avvik: Ved å bruke link fra SMS eller mail, ble ikke person ansvarlig for endringen
   • reflektert i avvikslogg.
  • •  Underentreprenør: Feltet for valg av underentreprenør ble fjernet i det man valgte en
   • underentreprenør.
  • •  Det er nå mulig å bruke desimaltall for «Estimert pris» under forbruk.
  • •  Sykefravær regner nå riktig antall dager når «vis helg» er deaktivert.
  • •  Noen FDV brukere kunne ikke åpne objekter selv om de hadde rettighetene.
  • •  500 – feilmelding ved åpning av forbruk på enkelte biler registrert i kjøretøy.
  • •  500 – feilmelding ved åpning av enkelte mapper som inneholder bilder.
  • •  Diverse rettskriving.

Feil eller mangler meldes inn til [email protected]

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 05/04-16

 1. Kuba IK er nå oversatt til polsk
 2. Redigeringsverktøy i håndbøkene er oppgradert
 3. Vi har rettet skrivefeil i programmet

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 05/04-16

 1. Det er gjort en del endringer i oppsett i aktiviteter for virksomheter med egen portal
 2. Vi har lagt inn flere kolonner i listen i arkivet.
  Les mer pil

Artikkelendring i HMS-håndbok

Endring i artikkel «1.0.1 Fakta om virksomheten» oppdatert 23/12-15

 1. Vi har nå lagt inn flettekoder i standardteksten i denne artikkelen. Det betyr at de fakta som er lagt inn under «Vår virksomhet» og «Ansatte» automatisk vil bli flettet inn i denne artikkelen. Oppdateres fakta eller ansatte endres dette automatisk i artikkelen.

Kuba nå oversatt til svensk

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 10/12-15

 1. Vi har oversatt hele løsningen til svensk. Vi er klar over at det fremdeles er et par ting som ikke helt passer inn i kontekst. Dette vil bli endret fortløpende.

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 05/11-15

 1. Det er implementert en ny og raskere funksjon i en del av listene i systemet. Det betyr at listen over for eksempel aktiviteter og avvik jobber raskere.
 2. Listen over aktiviteter er endret til å vise de siste utførte først på listen.
  Les mer pil

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 21/9-15

 1. Alle filer og dokumenter i håndbøkene er nå klikkbare og kan åpnes direkte fra selve mappen den tilhører.
 2. Redaktør kan legge inn «Internkontroll» som bare er tilgjengelig for redaktører.
  Les mer pil

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 6/8-15

1. I prosjektmodulen kan du nå velge hvilken tekst du ønsker å vise i artiklene og du kan kopiere standardtekst inn i prosjektet for redigering av innhold.
2. Vi har endret innholdsregisteret i håndbøkene for bedre oversikt over innholdet.
Les mer pil

Kuba-Appen – oppdatering

Endringer i Kuba-appen 1/8-15

 1. Vi har fikset så håndbøker som er kun valgt for redaktør ikke vises for andre enn redaktører.
 2. «Velg prosjekt» når du fører timer rett under «Min side» og timene lagres da under angitt prosjekt.
  Les mer pil

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 24/6-15

1. Når man legger egne filer i håndbøkene så vil alle med redaktørrettigheter ha en «Lagre» – knapp i AceOffix, ikke bare en «Lagre som». Hvis filene er lagt til av super admin vil de bare ha en «Lagre som». Filen må da lagres med et nytt – eget navn. Neste gang denne filen redigeres vil den ha både «Lagre» og «Lagre som»- alternativer.
Les mer pil

Kuba-Appen versjon 3.0

Oppdatert 11/5-15

Kuba-Appen versjon 3.0 i Google Play. Med tilleggsfunksjoner i prosjektmodulen. Ta bilder og film direkte i sjekklisten under hvert sjekkpunkt. Ha tilgang til alle prosjektdokumentene. Versjonen i AppStore er forventet klar i løpet av mai.

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og oppdatert 20/2-15

1. Brukere som har fått tildelt «Prosjektrettigheter» kan nå endre og legge til prosjekter. Funksjonen gjelder i første omgang for webversjonen. Appen vil bli få funksjonen ved neste release.
2. Endringer i aktiviteter og avvik vises nå umiddelbart i loggen når du lagrer endringen.
Les mer pil

Oppdatering av Kuba IK

Følgende punkter har blitt endret og vil bli oppdatert 16/12-14

 1. Hvis du er logget inn som bruker og du legger til timer så har du nå mulighet til å endre og slette egne timer.
 2. I sykefravær har vi endret “Skriv ut siden” til «Skriv ut listen» og i tillegg har en egen knapp for «Skriv ut siden» som skriver ut alt innholdet på siden.
  Les mer pil

Kuba-Appen versjon 2.0

Følgende er nytt:

Ny funksjonalitet og bedret brukergrensesnitt. Lastes ned i AppStore og GooglePlay.

Ny versjon av Kuba-appen

Følgende er nytt:

1. Oppfølginger. Avvik, aktiviteter (årshjul) og risikoanalyse er nå samlet under en felles knapp som heter «Oppfølginger».
2. Håndbøker. Alle tildelte håndbøker er nå tilgjengelige. For å se på innholdet i håndbøkene klikker man enkelt på den filen/dokumentet man vil se og en kopi vil bli lastet ned og åpnes i vinduet.
Les mer pil