FAG & RÅDGIVNING

Noen av våre tjenester

 1. HMS-rådgivning
 2. Utarbeidelse av rutiner og sjekklister
 3. Oppsett av årshjul/handlingsplan
 4. Risikoanalyse
 5. Vernerunder
 6. Behandling av avvik
 7. Tilstedeværelse under offentlig tilsyn
 8. Fagteknisk support
 9. Annet HMS-arbeid
 10. Årlig revisjon og oppdatering (beskrevet under)
hms på kontoret

Ubetinget krav

Det er et ubetinget krav i internkontrollforskriften om at selskapets internkontroll/HMS-system skal revideres og oppdateres årlig. I den sammenheng skal det utarbeides en rapport fra siste år samt at skal settes nye målsetninger for kommende år.

Vi kan bistå med dette. Vi går da gjennom systemet, evaluerer og oppdaterer følgende punkter:

 1. Ansatte (endringer på antall ansatte  fra i fjor, evt. registrering av nye ansatte)
 2. Har alle ansatte signert for «Lest og forstått» HMS-systemet?
 3. Er HMS-aktivitetene gjennomført i henhold til aktivitets-/handlingsplan? Gjennomgang av ny aktivitets-/handlingsplan for kommende periode.
 4. Er avvik registrert i hht myndighetskrav?
 5. Er det utført risikoanalyse i virksomheten? Evt. evaluering av gjennomførte risikoanalyser og kartlegging av evt. nye risikoforhold som bør analyseres.
 6. Kontroll av avviksmodulen, er avvik registrert og evt. eventuelt lukket. Dersom noen avvik fortsatt er åpne må det beskrives en årsak til dette som kan dokumenteres ved tilsyn.
 7. Etter evaluering og oppdatering av systemet genereres en revisjonsrapport som lagres i HMS –håndboken.  Rapporten er da tilgjengelig for ansatte, tilsynsmyndigheter og eventuelt andre som har behov for å se denne type dokumentasjon.
 8. Kuba IK er i stadig utvikling og avslutningsvis gis en gjennomgang av nye moduler, funksjoner og muligheter i systemet.

Kuba Appen

Dersom dere ikke allerede har lastet ned Kuba Appen (Google eller iOS) anbefaler vi at dette gjøres. Det gir alle tilgang til HMS-håndboken eventuelt andre håndbøker med alle rutiner, prosedyrer, regler o.l. også på iPad og smarttelefon.  Alle brukere kan selvsagt også registrere avvik med bilder/video, fylle ut sjekklister (f.eks. av vernerunde) osv. direkte på nettbrett eller mobil.  Som redaktør kan du i tillegg også administrere avvik, aktiviteter m.m. via Kuba Appen

Kontakt oss i dag!

Har du noen spørsmål, eller er du kanskje interessert i en demo? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!