Kurskalender

Vi tilbyr HMS-kurs!

Målrettede og motiverte medarbeidere er resultatet av investeringer i eget arbeidsmiljø. Det handler om å unngå skader, ulykker, mistrivsel samt unødig fravær og i stedet skape arbeidsplasser med trivsel, samhold, faglig og personlig utvikling, høy produksjon og god lønnsomhet.


HMS-kurs for ledere

Hvem trenger lovpålagt HMS-opplæring?

Alle ledere i bedrifter og organisasjoner med mer enn 1 ansatt er pålagt HMS-opplæring. Arbeidsmiljøloven §3.5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

 

Dato Sted Klokkeslett
25.04.17 Kuba-huset, Danholen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00
23.05.17 Gamle Leirdalsvei 16, 4. etasje, 1081 Oslo, Oslo 17:00-21:00
23.05.17 Kuba BA, Papirbredden 3, 3045 Drammen 17:00-21:00
20.06.17 Kuba BA, Papirbredden 3, 3045 Drammen 17:00-21:00
19.09.17 Kuba-huset, Danholmen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00
21.11.17 Kuba-huset, Danholmen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00


Pris:
 kr. 2.990,- per deltaker. Prisen inkluderer enkel bevertning, kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Les mer om HMS-kurset for ledere her.

PÅMELDING


Verneombudskurs (2 dager)

Hvem trenger verneombudskurs ?

Alle virksomheter uansett størrelse plikter å ha et verneombud i organisasjonen. Imidlertid kan ledelse og ansatte i virksomheter med mindre enn 10 ansatte skriftlig avtale en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakernes representant i alle arbeidsmiljøspørsmål.

Når en virksomhet jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal det også opprettes et arbeidsmiljøutvalg. AMU-utvalget skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig gjennom gode arbeidsmiljøplaner og vernerunder, samt følge utviklingen nøye spørsmål som angår helse-, miljø- og sikkerhet. Se også Arbeidsmiljøloven §6-5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18 og 3-19.

 

Dato Sted Klokkeslett
25.04.17 (dag 2 avtales separat) Kuba-huset, Danholmen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00
19.09.17 (dag 2 avtales separat) Kuba-huset, Danholmen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00
21.11.17 (dag 2 avtales separat) Kuba-huset, Danholmen 25B, 3128 Nøtterøy 17:00 – 21:00

Pris: Kr. 4.990,- per deltaker for begge dagene. Prisen inkluderer enkel bevertning, kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Les mer om verneombudskurset her.

PÅMELDING


Matsikkerhet, allergener og smilefjes

Dato Sted Klokkeslett

Pris: kr. 3.990,- per deltaker. Prisen inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Ta direkte kontakt med Nick Sandberg på 91349973 eller pr. mail.