Juridisk rådgivning

Vår samarbeidspartner innen juss og foredragsvirksomhet 

Yasue Lee

Yasue er utdannet ingeniør og jurist, med arbeidsrett som hovedfag. Som ingeniør har hun jobbet med internkontrollforskriften siden den ble vedtatt i 1991. Som jurist har hun mange års erfaring som juridisk rådgiver fra både det offentlige (hos bl.a. UDI og NAV) og fra Arbeidstilsynet. I Arbeidstilsynet har hun ført en rekke tilsyn og skrevet anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven.

Kontakt Yasue Lee for bistand i HMS-spørsmål, arbeidsrett og andre juridiske problemstillinger.
+47 990 42 108
[email protected]