Kurs og rådgivning

Kurskalender

E-læring og kurs

Nettkurs

Fag og rådgivning

Fag og rådgivning

Sertifiseringer


Bli en bedre bedrift

Det gode arbeidsmiljøet er lønnsomt og utviklende for den enkelte, for fellesskapet og for den enkelte virksomhet. Et stimulerende miljø hvor læring, mestring og utvikling står i fokus gir grobunn for kreativitet, trivsel og lønnsomhet. Derfor er det i felles interesse, både for de ansatte og for virksomheten at det drives et effektivt og godt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Kontakt oss for mer informasjon