SamarbeidspartnereKuba Norge AS har flere samarbeidspartnere.

Kuba Norge AS har også et samarbeid med nærmere 40 frittstående agenter med ulik kompetanse innenfor vår bransje. Agentene opererer per i dag hovedsakelig i østlandsområdet, og vi rekrutterer fortløpende nye agenter fra hele landet.

Agentene er erfarne bransjefolk med solid lokal forankring. Dette kan være konsulenter innen for HMS og internkontroll, FDV (eiendomsforvaltning), elektro, branntekniske rådgivere, ulike sertfiseringsordninger og kjedens øvrige produkt- og tjenestetilbud.

Agentene kan bistå med produkter og tjenester innen sitt fagfelt, samt sette deg i kontakt med spesialister på andre fagfelt du ønsker.

Dersom du vil bli kontaktet av en av våre agenter kan du gjøre dette ved å fylle ut «Kontakt oss» og vi vil formidle kontakt.

Ta kontaktBedriftshelsetjeneste

HelseNoen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer dette gjelder fremgår av forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften). I tillegg kan Arbeidstilsynet pålegge enhver virksomhet å knytte seg til en godkjent BHT dersom det er behov for særlig overvåking av arbeidsmiljøet i virksomheten eller kontroll av de ansattes helse.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Intensjonen med loven er at BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Dersom du har behov for bedriftshelsetjeneste i din bedrift så ta kontakt med oss så kan vi videreformidle kontakt med en av våre samarbeidspartnere.

Kuba Norge AS søker samarbeidspartnere som arbeider med HMS, HR, BHT og andre relevante  tjenester og produkter innen disse fagfelt i hele Norge. Ta gjerne kontakt med Nick Sandberg på mobil 913 49 973 eller epost [email protected] om din virksomhet ønsker å vurdere et samarbeid med oss.