HMS-avvik

Last ned 10 kjøreregler for å unngå HMS-avvik

Kjøreregler for å unngå HMS-avvik

Det er viktig å håndtere HMS-avvik på en god måte. Derfor har vi i Kuba laget en liste over de 10 viktigste kjørereglene for å håndtere HMS-avvik. Følger du denne vil det kunne gi god avkastning.

  • HMS-målsetning

  • HMS-håndbok

  • Organisasjonsplan

  • Avvikshåndtering

Fyll ut skjemaet nedenfor