Kuba Norge AS behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil. Denne benyttes for å tilpasse sidevisninger på våre nettsider med henblikk på økt relevans for deg. Opplysningene og interesseprofilen danner også grunnlag for å kunne kontakte deg, samt formidle informasjon og tilbud. Vi vil kun formidle slik informasjon på e-post hvis du har takket JA til dette.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss på våre nettsider og bruken av våre tjenester. Du kan når som helst be om å få slettet denne typen personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over.

For å kunne tilby deg tjenester vi mener du har interesse av, vil vi kunne dele dine personopplysninger med noen samarbeidspartnere/leverandører av komplementære tjenester innen vårt fagfelt. Utover dette deler vi ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre  IT-systemer. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene. Noen av disse eksterne tredjepartene er lokalisert i land utenfor EU/EØS området, der Kuba Norge AS garanterer at det finnes lovlig grunnlag for overføring av dine personopplysninger til tredjeparter etablert i slike land, via General Data Protection Regulation (GDPR) Clauses.

Applikasjonen vi leverer ber om all tilgangstillatelse til filer siden det er obligatorisk å laste opp filer som kan benyttes i intern/ekstern lagring, gjeldende for flere funksjoner i hele applikasjonen.

Ta gjerne kontakt med oss på post@kuba.no for å få mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon i denne forbindelse,  eller dersom du har andre spørsmål til hvordan Kuba Norge AS behandler dine personopplysninger.

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har også en rett til dataportabilitet, samt at Kuba Norge AS sin behandling av dine personopplysninger kan innklages til datatilsynet.

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i vår personvernerklæring.