Medco lanserer Kuba dinHMS digital HMS-system

I forbindelse med at Medco nå inngår som en del av dinHMS-gruppen lanserer gruppen et felles digitalt HMS-system, Kuba dinHMS. Systemet leveres i samarbeid med Kuba Norge AS med mer enn 20-års historikk som systemleverandør og med over 2 000 virksomheter på kundelisten med over 15 000 brukere som allerede benytter systemet.

Moderne og fleksibelt

Dette innebærer at vi nå endelig kan tilby et moderne og fleksibelt internkontroll/HMS-system for alle typer virksomheter og bransjer. Som leverandør av bedriftshelsetjeneste fokuserer vi mye på HMS-arbeidet i virksomheten. For å gjøre dette arbeidet enklere anbefaler vi Kuba dinHMS!

Dette er et digitalt HMS-system der man kan legge inn handlingsplan og risikoanalyser samt registrere avvik på en enkel måte. Systemet leveres med et varslingssystem og online sjekklister (f.eks. for vernerunder osv.) som enkelt benyttes via en APP på mobiltelefon eller nettbrett.

HMS-håndbok og GDPR

Systemet leveres også med en komplett HMS-håndbok med lovhenvisninger som oppdateres fortløpende. Håndboken inneholder også artikler om GDPR som vi anser å være en del av virksomhetens HMS-arbeid.

ikon sjekkliste

Tilpasset din bransje

Kuba dinHMS kan tilpasses din bransje og som har ulike moduler og funksjoner som kan tilbys i forhold til behov og krav til din virksomhet.

Kontakt HMS-rådgiver i Medco

Les mer om Kuba HMS her

Arsana i Bergen, Bedriftshelse 1 i Sogn og Fjordane og Medco i Stavanger og Follo BHT på Ås har kjøpt dinHMS AS og etablerer dinHMS-gruppen.  Det er med stolthet og glede vi i dag offisielt kan kunngjøre at Follo BHT sammen med våre gode samarbeidspartnere gjennom mange år – sammen med den landsdekkende bedriftshelsetjenesten dinHMS AS som har hovedkontor i Oslo og er spesielt sterke innen hotell og restaurant og tjenesteytende næringer.

Gjennom denne etableringen styrker selskapet sin posisjon for landsdekkende leveranser.  dinHMS-gruppen vil ha en samlet omsetning på over hundre millioner kroner og nettverket vil være blant de største aktørene i BHT-bransjen i Norge. Like viktig som omsetning er at vi er godt over hundre kompetente medarbeidere som er lokalisert der våre kunder faktisk befinner seg, som vil utveksle erfaringer og danne et faglig nettverk. Vi i dinHMS-gruppen er godt i gang med å knytte til oss nye samarbeidspartnere som ytterligere vil øke tilstedeværelsen. Dette gir våre kunder en garanti for at de vil oppleve samme høye tjenestekvalitet uansett hvor i Norge de ønsker tjenestene levert.