Risikoanalysemal

Last ned risikoanalysemal for å analysere risiko i din virksomhet

Risikoanalysemal

Risikoanalyse omfatter en vurdering av både årsakene og kildene til hendelsene, hvilke konsekvenser de kan få, samt sannsynligheten for at disse konsekvensene skal forekomme. Den ansvarlige må ta stilling til hvordan risiko skal håndteres og iverksette nødvendige tiltak. Tiltakene skal utarbeides og iverksettes i samsvar med fastlagte kriterier for akseptert risiko.

  • Består av to deler: Risikoanalyseskjema og eksempel

  • Sannsynlighet x konsekvens

  • Vurder konsekvenser

  • Sikkerhetsbrudd

  • etc

Fyll ut skjemaet nedenfor