Kuba Flexi for kundene til Håndverksdata

Kuba Norge AS tilbyr Kuba Flexi bedriftshelsetjeneste til Håndverksdata sine kunder i en kombinasjon av personlig oppfølging og bruk av digitale systemer som hjelper deg til å gjøre arbeidsplassen tryggere, mer produktiv og gjør det enklere å følge Arbeidsmiljølovens krav.

Kuba Flexi er spesielt godt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

En Flexi-avtale med oss betyr:

 • At dere kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT.

 • At det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT-bistand.

 • At det utarbeides en årlig rapport som beskriver BHT-bistand til virksomheten.

 • At vi bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet.

 • Tilgang til Kuba digital BHT-plattform for felles kommunikasjon.

 • Eget system om ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Klikk på “Ta kontakt” om du ønsker å bli kontaktet av Paul som vil fortelle deg mer om vårt tilbud. Du kan også ta kontakt med din kundebehandler hos Håndverksdata som kan inngå avtale på vegne av Kuba Norge AS.

Legg igjen ditt telefonnummer og be om å bli kontaktet av en rådgiver så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Våre grunnpakker for Håndverksdata (antall ansatte)

1-2

kr3990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

3-4

kr4990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

5-6

kr5990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

7-8

kr6990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

9-10

kr7990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

11-15

kr9990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt. Pris for virksomheter med flere enn 15 ansatte på forespørsel.

Håndverksdata AS er en samarbeidspartner til Kuba Norge AS

Noen av våre over 500 BHT-kunder

Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten.

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten. 

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen er i denne kategorien!

Kilde: Arbeidstilsynet

Godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi som bedriftshelsetjeneste vil være deres rådgiver innenfor dette feltet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten. Som deres bedriftshelsetjeneste kan vi være med på å sette opp roller, tilpasse rutiner og bistå med kartlegging og implementering av aktiviteter.