Samarbeidspartnere

Håndverksdata AS  er samarbeidspartner på salg av bedriftshelsetjeneste til håndverksbedrifter.

Stokke legesenter er vår samarbeidspartner på helseoppfølging i Vestfold

Medco dinHMS-gruppen tilbyr Kuba til sine kunder.

Unipro Nord AS tilbyr Kuba til blant andre fiskerinæringen i Lofoten/Vesterålen.

HÅR1-kjeden tilbyr Kuba bedriftshelsetjeneste til alle sine 500 salonger og skoler.

Oslo City Legesenter er vår samarbeidspartner på risikobaserte helsekontroller, vaksiner og attester

Favne er vår samarbeidspartner på organisasjonspsykologi

RICOVE leverer høyt kvalifisert, erfaren og entusiastisk HMS- og kvalitetskonsulent til små og mellomstore bedrifter.