Hvem er dinHMS?

Noen av landets største bedriftshelsetjenester har gått sammen og dannet dinHMS-gruppen, som bistår i bedriftens forbyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. De har unik kompetanse med mange praktiske verktøy, deriblant Kuba IK, som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid. De bistår ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetansehenvisning innen HMS. Deres kunder skal oppleve at de har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele.

Vi har samarbeidet med dinHMS siden 2013.

Mennesket

«De ansatte er vår viktigste ressurs» er et kjent utsagn. Hvorfor sørger ikke da flere virksomheter for en bedre ledelse av menneskelige ressurser (HR)?

dinHMS har erfaring og kunnskap som styrker din organisasjons evne til best mulig å forvalte de ansattes ressurser. God HR øker produktivitet og lønnsomhet i organisasjoner.

Ledelse

Ledelse kan defineres som «evnen til å påvirke andre til og nå et mål i felleskap». dinHMS samarbeider tett med ledere på ulike nivåer i bedriften slik at de er best mulig skikket til å ivareta sine arbeidsoppgaver. De er et faglig nettverk som veileder bedriftens ledere i vanskelige situasjoner, og er rådgivere og bistandsytere ved alt fra sykefraværsoppfølging til alvorlige/uønskede hendelser.

Ta kontakt

Legg igjen din kontaktinformasjon så setter vi deg i kontakt med din nærmeste HMS-rådgiver

For dinHMS