Kuba Norge AS tilbyr nå bedriftshelsetjeneste!

Med vårt unike konsept med en kombinasjon av personlig oppfølging og ved bruk av digitale systemer hjelper vi deg å gjøre arbeidsplassen tryggere, mer produktiv samt å følge Arbeidsmiljølovens krav.

Oslo Bedriftshelsetjeneste AS har blitt en del av Kuba Norge AS, og vi kan derfor tilby avtaler til virksomheter som ønsker dette. 400 virksomheter har allerede fått:

 • En lovpålagt avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste.

 • Tilgang til Kuba digital BHT-plattform for felles kommunikasjon.

 • Egen modul i Kuba som ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet. (Kuba Standard)

Klikk på «Ta kontakt» om du ønsker å bli kontaktet av Paul som vil fortelle deg mer om vårt tilbud.

Ta kontakt

Klikk på «Bestill time her» om du ønsker å bestille time til helseundersøkelse, legekonsultasjon, attester eller vaksiner.

Bestill time her

Klikk på «Les mer om BHT her» om du ønsker mer informasjon om vårt tilbud.

Les mer om BHT her

Våre grunnpakker

1-5 ansatte

kr3990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

6-10 ansatte

kr6990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

11-20 ansatte

kr9990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Noen av våre snart 400 BHT-kunder

Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten.

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Sjekk her om du er i en bransje som er i denne kategorien!

Kilde: Arbeidstilsynet

kokk på resturant
samarbeid på kontoret

Godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten.

Sjekk ut din bransje
Ta kontakt