Bedriftshelsetjeneste (BHT) for mindre bedrifter

  • Kombinasjon av personlig oppfølging og bruk av digitale systemer
  • Få lovpålagt tilknytning i grunnavtalen
  • Kjøp tilleggstjenester ved behov
  • Eget HMS-system i Kuba som ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet. (Kuba Standard)

Priseksempel Kuba Flexi 1-2 ansatte

kr3990/år*
  • Avtale og kartlegging i henhold til lovverk
  • Samarbeidsplan
  • Årsrapport
  • Kuba IK – HMS-system med BHT-modul

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt. 

Bistand etter timepris

All bistand utover det som er inkludert i den faste prisen, vil bli fakturert på timebasis etter hva bedriften ønsker å bruke av tjenester. Pris kr 1490,- pr time

Eksempel på bistand etter timepris kan være:
– Forebygging av sykefravær
– Bistand ved dialogmøter
– Bistand med å rette opp avvik etter tilsyn
– Bistand ved arbeidsmiljøkartlegging, risikoanalyser og utarbeidelse handlingsplaner gjennom deltagelse i vernerunder og møtevirksomhet
– Arbeidsplassvurderinger, ergonomisk rådgivning, innkjøp av nytt utstyr, ombygging mm
– Kartlegging av støy, støv, vibrasjoner, kjemikaler med mer
– Råd og vurdering av verneutstyr
– Rapportskriving
– AMU-virksomhet, deltagelse i AMU-møter
– Bistand ved tilrettelegging av arbeid
– Bistand med spesialkompetanse innen ergonomi, yrkeshygiene etc.

Pålagte og målrettede helseundersøkelser 

Utføres i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser, for eksempel for personale som arbeider med kjemikalier, støyende arbeid, skiftarbeid eller av andre grunner etter en risikovurdering av arbeidet bør bli tilbudt en helseundersøkelse. Helsekontrollene utføres av oss enten ute hos kunden eller hos en av våre samarbeidspartnere.
Pris på forespørsel

Noen av våre snart 500 BHT-kunder