Kuba Flexi

Med vårt unike konsept Kuba Flexi leverer vi bedriftshelsetjeneste i en kombinasjon av personlig oppfølging og bruk av digitale systemer som hjelper deg til å gjøre arbeidsplassen tryggere, mer produktiv og gjør det enklere å følge Arbeidsmiljølovens krav.

Kuba Flexi er spesielt godt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

En Flexi-avtale med oss betyr:

 • At dere kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT.

 • At det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT-bistand.

 • At det utarbeides en årlig rapport som beskriver BHT-bistand til virksomheten.

 • At vi bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet.

 • Tilgang til Kuba digital BHT-plattform for felles kommunikasjon.

 • Eget HMS-system i Kuba som ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet. (Kuba Standard)

Klikk på «Ta kontakt» om du ønsker å bli kontaktet av Paul som vil fortelle deg mer om vårt tilbud.

Legg igjen ditt telefonnummer og be om å bli kontaktet av en rådgiver så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Våre grunnpakker

1-5 ansatte

kr3990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

6-10 ansatte

kr6990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

11-20 ansatte

kr9990/år*
 • Avtale i henhold til lovverk
 • Samarbeidsplan
 • Årsrapport
 • Kuba IK – BHT-modul

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Noen av våre snart 400 BHT-kunder

Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten.

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Sjekk her om du er i en bransje som er i denne kategorien!

Kilde: Arbeidstilsynet

kokk på resturant
samarbeid på kontoret

Godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten.