Bedriftshelsetjeneste (BHT) for mindre bedrifter

  • Kombinasjon av personlig oppfølging og bruk av digitale systemer
  • Få lovpålagt tilknytning i grunnavtalen
  • Kjøp tilleggstjenester ved behov
  • Eget HMS-system i Kuba som ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet. (Kuba Standard)

Priseksempel Kuba Flexi 1-2 ansatte

kr3990/år*
  • Avtale og kartlegging i henhold til lovverk
  • Samarbeidsplan
  • Årsrapport
  • Kuba IK – HMS-system med BHT-modul

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Noen av våre snart 500 BHT-kunder