ikon
Risikoanalyse med tiltak

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres.

Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer?
 3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

Alt dette gjøres elektronisk i Kuba IK med støtte av risikomatrise for konsekvens og sannsynlighet som samlet gir en risikofigur.

Er dette noe for din bedrift?

Kontakt oss i dag!

Har du noen spørsmål, eller er du kanskje interessert i en demo? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  E-POSTADRESSE *

  TELEFONNUMMER

  EMNE *

  HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?