Bygg & Anlegg

Bygg- og anleggsprosjekter er forbundet med stor risiko og strenge krav. Derfor er planlegging og kontroll med hensyn til risikofaktorer nødvendig og avgjørende. Kuba er tilgjengelig hele tiden med alle nødvendige dokumenter og sjekklister. Alltid oppdatert!

Ved kontroll trenger man kun å åpne mobilen eller nettbrettet for å vise all dokumentasjon.

Online sjekklister fylles ut rett på mobilen.

Avvik dokumenteres med bilder.

HMS-planen skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen.

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Vi bistår deg med din søknad om sentral godkjenning. 

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter

Noen av våre anerkjente kunder i bygg- og anleggsbransjen.

Er Kuba noe for din bedrift?

Kuba Bygg & Anlegg

Kuba Bygg & Anlegg er et prosjektstyringssystem for virksomheter i bygg og anleggsbransjen. Sammen med andre hovedmoduler i Kuba IK utgjør dette et komplett Prosjekt-/KS-/HMS-Personalsystem. Denne modulen gjør jobben med lovpålagte aktiviteter og rutiner i din virksomhet enklere. Alle funksjoner er tilgjengelig på PC/Mac eller via nettbrett og mobiltelefon der man kan registrere og gjennomføre:

  • Prosjektoppgaver
  • Online sjekklister (bransjetilpasset)
  • Prosjektavvik
  • Sikker jobbanalyse med tiltak
  • Registreringer

Kuba brukes av ca. 850 virksomheter innen Elektro, VVS, Industri og Bygg som inkluderer ca. 4000 elektrikere, rørleggere, byggmestere, tømrere, håndverkere, maskinentreprenører, gravemaskinkjørere og lastebilsjåfører.

snekker i arbeid

Priser

Kuba BA

Fra 775,-/mnd*
  • HMS-håndbok
  • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
  • Dekker alle lovkrav
  • Med mer (les mer på produktsiden)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?