Handel, IT & Kontor

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften slik at de kan fokusere på sine ordinære arbeidsoppgaver. Internkontrolloppgaver har vanligvis ikke noe med den daglige driften å gjøre og varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Dette innebærer at dersom du etablerer et aktivt «årshjul» i systemet så kan du være trygg på at alt er på stell, og om det ikke er tilfelle så vil du også bli varslet om dette.

Utgangspunktet er likevel at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb! Innen Handel, IT & Kontor er det relativt enkle oppgaver knyttet til internkontrollen da risikoen for alvorlige hendelser er ganske lav. Du vil også finne informasjon lenger ned på siden der det beskrives hvordan systemet også kan benyttes til å følge opp mer daglige oppgaver som f. eks. åpne-/stengerutiner via online sjekklister (se «Internkontroll») samt personalhåndtering (se «Min side»).

For å forebygge og forhindre dette kreves det gode rutiner og kontroller av lokaler, lager, utstyr og arbeidsmiljø. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK, som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte via mobilappen. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Noen av våre anerkjente kunder i handel, IT – og kontorbransjen.

Er Kuba noe for din bedrift?

Få demo
Ta kontakt

Noen nyttige moduler/hjelpemidler i systemet:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Flere funksjoner

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 275,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 475,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik
 • Risikoanalyse
 • Aktiviteter
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 550,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?

Kontakt oss for en demo
 • :