Idrett, kultur og fritid

Innenfor idrett, kultur og fritid vil det være mye sikkerhet knyttet til besøkende mennesker og grupper. Ved behov kan det også tildeles en egen «Klubbhåndbok» og «Arrangementshåndbok». Det er viktig å gjennomføre risikoanalyser på anlegg, lokaler og utstyr for å forhindre skader og ulykker.

Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK.

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på web eller mobil. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften. Varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Det er selvsagt også viktig at de ansatte ivaretas på en god måte da utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb! 

For styret i et idrettslag er det viktig å ha kontroll på HMS og ha laget en god plan for dette arbeidet. Det gjøres enkelt i Kuba.

Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Noen av våre kunder innen idrett, kultur og fritid.

Du finner også informasjon lenger ned på siden der det beskrives hvordan systemet også kan benyttes til å følge opp mer daglige gjøremål som f.eks. åpne-/stengerutiner via online sjekklister (se «Internkontroll») samt personalhåndtering (se «Min side»).

Noen nyttige moduler/hjelpemidler i systemet:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 275,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 475,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 550,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?