Landbruk, Skogbruk og Gartneri

Landbruksnæringa er en næring med et mangfold av oppgaver som krever bred kunnskap innen plantekultur, dyrehold, maskiner, verktøy og mye annet. Dette mangfoldet gir også mange situasjoner som representerer fare. Derfor er arbeidet med helse, miljø og sikkerhet så viktig. Den som driver garden har ansvar for å ta vare på egen, familiens, ansattes og besøkendes helse og sikkerhet.

Kuba holder orden på alle oppgaver og dokumentasjon for landbruket og er tilgjengelig for alle som behøver dem når som helst, over alt. Alltid oppdatert!

Alle funksjoner er tilgjengelig web og mobil der man kan registrere og gjennomføre:

 • Aktiviteter (årshjul/handlingsplan)
 • Online sjekklister som vernerunde, brannrunde osv.
 • Avvik
 • Risikoanalyse med tiltak
 • Forbruk

I tillegg kan du lage digitale sjekklister som er knyttet opp mot den daglig driften virksomheten. Dette kan f.eks. være kontroll av utstyr eller at daglige rutiner som foring, vanning osv. er foretatt. Det kan håndbok som beskriver virksomhetens arbeidsrutiner enten det gjelder sikkerhet, andre viktige forhold eller praktiske gjøremål. Evt. avvik kan dokumenteres med tekst, bilde og/eller film.

Noen av våre anerkjente kunder i bransjen.

Er Kuba noe for din bedrift?

Mat- og trevirkeproduksjon

Innen mat- og trevirkeproduksjon er det ofte strenge krav til hyppige internkontroller da mange oppgaver knyttet til disse virksomhetene har elementer av risiko i seg. Utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb! 

For å forebygge og forhindre dette kreves det gode rutiner og relativt hyppige kontroller av maskiner, lager, utstyr og arbeidsmiljø. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK, som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften slik at de kan fokusere på sine ordinære arbeidsoppgaver. Internkontrolloppgaver har vanligvis ikke noe med den daglige driften å gjøre og varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Dette innebærer at dersom du etablerer et aktivt «årshjul» i systemet så kan du være trygg på at alt er på stell, og om det ikke er tilfelle så vil du også bli varslet om dette.

Kuba IK kan også leveres med en egen IK Mat modul og IK Mat håndbok som er nødvendig for å sikre riktig bearbeiding og lagring av mat, se presentasjon av Kuba IK mat her LINK

Noen nyttige moduler/hjelpemidler i systemet:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 275,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 550,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 775,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?