Renhold & Vedlikehold

Innenfor renhold og vedlikehold vil det være risikoer forbundet med utførelse av arbeidet. Det er således viktig å gjennomføre risikoanalyser på anlegg, lokaler og utstyr for å forhindre skader og ulykker. 

Rutiner og kontroller utføres og følges enkelt opp i Kuba IK. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften og varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Det er selvsagt også viktig at de ansatte ivaretas på en god måte da utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb!

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken virksomhet man jobber for, og hvem man er. Kortet skal bæres synlig på jobb. Bestilling av HMS-kort gjøres på nettstedet: www.hmskort.no. HMS-kortet utstedes av Evry Card Services på vegne av Arbeidstilsynet og koster 105,50 kr + moms.

Et utvalg av våre anerkjente kunder i renholdsbransjen.

Du finner også informasjon lenger ned på siden der det beskrives hvordan systemet også kan benyttes til å følge opp mer daglige gjøremål som f.eks. åpne-/stengerutiner via online sjekklister (se «Internkontroll») samt personalhåndtering (se «Min side»).

Noen nyttige moduler/hjelpemidler i systemet:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 275,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 475,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 550,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?