Sameier og Borettslag

Drift av eiendom krever mye dokumentasjon. Alt dette legges inn i Kuba og er tilgjengelig for alle som behøver dem når som helst, over alt. Alltid oppdatert!

Det stilles krav til alle styrer i alle borettslag og sameier at de er ansvarlig for at boligselskapet har et internkontroll-/HMS-system. Med Kuba kan styret holde oversikten over de forpliktelsene de har, hva de skal gjøre for å følge dem opp og hvem som skal utføre dem,

I tillegg kan det lages digitale sjekklister som er knyttet opp mot den daglig driften av objektet. Dette kan være vedlikehold, El., brann, dugnad, kontroll av bygning eller utstyr osv. Evt. avvik kan dokumenteres med tekst, bilde og/eller film.

Alle funksjoner er tilgjengelig på web og mobil der man blant annet kan registrere og gjennomføre:

 • Aktiviteter
 • Sjekklister som vernerunde, brannrunde osv.
 • Avvik
 • Risikoanalyse med tiltak

Kuba leveres også med en egen håndbok for sameier og borettslag som gir mange nyttige tips om hvilke oppgaver, roller og ansvar styremedlemmer har.

Noen av våre anerkjente kunder fra Sameier og Borettslag

Er Kuba noe for din bedrift?

Eiendomsforvaltning

FDV for utviklere, boligbyggelag og sameier

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver. Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Dette innebærer at dersom du etablerer et aktivt «årshjul» i systemet så kan du være trygg på at alt er på stell, og om det ikke er tilfelle så vil du også bli varslet om dette.

Innen eiendomsforvaltning er det ofte strenge krav til hyppige internkontroller da mange oppgaver knyttet til disse virksomhetene har elementer av risiko i seg for leietakere og/eller beboere. Utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet ved å oppholde seg i et boligobjekt!

For å forebygge og forhindre dette kreves det gode rutiner og relativt hyppige kontroller av produksjonslokaler,maskiner, lager, utstyr og arbeidsmiljø. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK, som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker. De fleste styremedlemmer i private sameier og borettslag er faktisk ansvarlig for at gode rutiner er på plass og følges.

Nyttige moduler og hjelpemidler i systemet:

FDV-modul og FDV håndbok

Systemet kan leveres med en FDV-modul og likeledes en egen FDV håndbok.  Dette er et «system i systemet» der ulike type eiendomsobjekter kan registreres og hver eiendom, garasjeanlegg, bygningsmasse, fellesområder, uteområder og/eller seksjon får sitt eget område i systemet med moduler for:

 • Oppgaver
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Avvik
 • Timeliste
 • Online sjekklister
 • Tegninger
 • Rutiner, prosedyrer
 • Dokumentarkiv

I tillegg kan det lages digitale sjekklister for f.eks. ukentlig, månedlig årlig kontroll av hvert enkelt objekt som er registrert. Her tenker vi f.eks. på feil eller mangler på eiendomsobjektet som kan utløse brann (brannfarlige stoffer, elektriske feil osv.), nesten ulykker, dårlig inneklima, orden og renhold samt skade på person, bygning eller på person .

snekker i arbeid

Kuba IK (Internkontroll)

I tillegg leveres Kuba IK (Internkontroll) som selskapets eller sameiets HMS-system. Disse modulene skal ivareta de ansattes generelle HMS krav som gjelder for alle virksomheter og dette gjøres via disse modulene:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 275,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 475,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 550,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?