Noen av våre anerkjente kunder i transport- og logistikkbransjen.

Transport og Logistikk

Innen transport og logistikk bransjen er det ofte strenge krav til hyppige internkontroller da mange oppgaver knyttet til disse virksomhetene har elementer av risiko i seg. Utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb!

For å forebygge og forhindre dette kreves det gode rutiner og relativt hyppige kontroller av kjøretøy, lager, utstyr og arbeidsmiljø. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK, som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller annen tilsynsmyndighet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften slik at de kan fokusere på sine ordinære arbeidsoppgaver. Internkontrolloppgaver har vanligvis ikke noe med den daglige driften å gjøre og varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Dette innebærer at dersom du etablerer et aktivt «årshjul» i systemet så kan du være trygg på at alt er på stell, og om det ikke er tilfelle så vil du også bli varslet om dette.

Er Kuba noe for din bedrift?

Få demo
Ta kontakt

Kjøretøy- og utstyrskontroll

Kjøretøy- og utstyrskontroll utføres enklest på Kuba, og du har alle sjekklister og dokumenter med deg på telefon eller nettbrett. Alltid oppdatert!

Kuba IK gjør jobben med lovpålagte aktiviteter og rutiner i din virksomhet enklere. Alle funksjoner er tilgjengelig på PC/Mac eller via nettbrett og mobiltelefon der man kan registrere og gjennomføre:

 • Aktiviteter (årshjul/handlingsplan)
 • Online sjekklister som vernerunde, brannrunde osv.
 • Avvik
 • Risikoanalyse med tiltak
 • Forbruk
 • Kjøretøy/kjørebok
 • m.m.

I tillegg kan det lages digitale sjekklister som er knyttet opp mot den daglig driften i selskapet. Dette kan f.eks. være åpnings-/stengerutiner, kontroll av utstyr og maskiner eller en håndbok som beskriver virksomhetens arbeidsrutiner enten det gjelder sikkerhet, kvalitet (ISO o.l.), miljø samt andre viktige forhold eller praktiske gjøremål. Evt. avvik kan dokumenteres med tekst, bilde og/eller film.

Noen nyttige moduler/hjelpemidler i systemet:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…

Flere funksjoner

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 249,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 425,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 500,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?

Kontakt oss for en demo

Kontakt oss i dag!

Har du noen spørsmål, eller er du kanskje interessert i en demo? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!