Enkelt HMS-system for små og mellomstore bedrifter

Med Kuba HMS-system legger vi tilrette for at du kan dekke alle basiskravene arbeidsmiljøloven har til systematisk HMS-arbeid. Gjør som 2500 andre bedrifter og velg HMS-system fra Kuba.

fra

400 kr

per måned

Med vårt digitale HMS-system får dere

 • Full oversikt over alt HMS-arbeid som er gjort
 • Hjelp til å planlegge HMS-oppgaver som skal utføres
 • Enkelt lage risikoanalyser
 • Alt dere trenger av skjemaer og maler, tilpasset til virksomheten
 • HMS-håndbok

Avvik, aktiviteter, risikoanalyse og HMS-håndbok

Kuba hjelper deg med de fire viktigste punktene i internkontrollforskriften:

 • I aktivitetsmodulen registreres planlagte aktiviteter i handlingsplanen for HMS-arbeidet. HMS-ansvarlig kan her delegere oppgaver uten å miste oversikten over hva som skal gjøres.
 • I avviksmodulen registreres uforutsette hendelser slik at eventuelle feil kan rettes opp og tiltak kan iverksettes for at det ikke skal skje igjen.
 • Risikoanalyse er en metode med flere trinn. Antall trinn vil som regel, avhengig av hvor komplisert arbeidsprosessen eller virksomheten er, inkludert funksjonen “lest og forstått”.
 • HMS-håndboken gir ansatte og ledere en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Håndboken er et nyttig oppslagsverk spesielt for ledere.

– Alltid god service og responstid

«Vi har i dag stor nytte av Kuba. Håndbøker, Risikovurdering og Avviksmodulen er allerede i bruk og fungerer utmerket for oss. Kuba er av en slik art at tilpasninger for vår bedrift gjør jobben enklere. Kuba har alltid en god service og responstid. Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeide.»

Arild Olsen
HMS, kvalitets- og miljøleder – Vajda-Papir Scandinavia AS

Få et uforpliktende pristilbud i dag

Skriv inn e-post eller telefonnumer under, så kontakter en av våre rådgivere deg med én gang.

Noen av våre 2500 fornøyde kunder

Hva sier våre kunder?

«Alle våre varehus har siden 2017 brukt Kuba som sitt HMS-system. Og vi på kjedekontoret har god oversikt over alle varehusene via en felles portal. Det gir oss en trygghet på at HMS-arbeidet blir fulgt opp på en god måte. Vi benytter også Kuba sine HMS-kurs med kursholdere som bidrar faglig, teknisk og praktisk.»

Martin Mæland, Driftskoordinator i SkeidarLiving Group AS

«Vi har i dag stor nytte av Kuba. Håndbøker, risikovurdering og avviksmodulen er allerede i bruk og fungerer utmerket for oss. Kuba er av en slik art at tilpasninger for vår bedrift gjør jobben enklere. Kuba har alltid en god service og responstid. For fremtiden ser vi at Kuba har elementer i seg som gjør at vi kan benytte Kuba som resten av vårt dokumentsystem. Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeide.»

Arild Olsen, Kvalitets- og miljøansvarlig i Vajda Papir Scandinavia AS

«Kuba er en leverandør som kan anbefales for industrivirksomheter som et web-basert HMS, kvalitets- og miljøstyringssystem. Systemet ivaretar god dokumentasjon og kontroll på bl.a. avvik, rutiner, kontinuerlig forbedring, stoffkartotek og industrivern.»

Roy Nordli, Advokat & sertifisert kvalitetsleder EOQ

Spørsmål og svar

Alle bedrifter (som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester) skal sørge for at kravene til HMS blir fulgt.

Fordelen med et digitalt HMS-system er at det samler alt dette arbeidet på en plass.

Ja, oftest er det Arbeidstilsynet som kontrollerer dette. Men også leverandører setter krav til dokumentasjon og godt HMS-arbeid.

Øverste leder på arbeidsplassen vil alltid ha det overordnede ansvaret for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Som regel er dette daglig leder eller administrerende direktør.

Det skal utarbeides følgende dokumentasjoner:

 • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Oversikt over virksomhetens organisasjon inkludert hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt
 • Kartlegge farer og problemer inkludert vurdere risiko samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen
 • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fastsatt i HMS lovgivningen

Kuba har vært leverandør av HMS-systemer i over 10 år. Systemet er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon angående vårt HMS-system.