Prøv Kuba gratis i 14 dager

Prøv Kuba sitt HMS-system 100% uforpliktende. Ingen kredittkortopplysninger påkrevd.

"*" obligatorisk felt

Informasjon: Etter at du har sendt inn skjemaet vil du motta en SMS med brukernavn og passord til din demobedrift. Du logger deg på fra vår hjemmeside. Last også gjerne ned mobilappen Kuba.

Du har samme innlogging der. Du vil ha tilgang til demobrukeren i 14 dager fra du får innlogging.

Med Kuba får dere:

  • Full oversikt over alt HMS-arbeid som er gjort
  • Hjelp til å planlegge HMS-oppgaver som skal utføres
  • Enkle moduler for risikoanalyser og avvikshåndtering
  • Alt dere trenger av skjemaer og maler, tilpasset til virksomheten
  • HMS-håndbok

– Alltid god service og responstid

«Vi har i dag stor nytte av Kuba. Håndbøker, Risikovurdering og Avviksmodulen er allerede i bruk og fungerer utmerket for oss. Kuba er av en slik art at tilpasninger for vår bedrift gjør jobben enklere. Kuba har alltid en god service og responstid. Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeide.»

Arild Olsen
HMS, kvalitets- og miljøleder – Vajda-Papir Scandinavia AS

Spørsmål og svar

Alle bedrifter (som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester) skal sørge for at kravene til HMS blir fulgt.

Fordelen med et digitalt HMS-system er at det samler alt dette arbeidet på en plass.

Ja, oftest er det Arbeidstilsynet som kontrollerer dette. Men også leverandører setter krav til dokumentasjon og godt HMS-arbeid.

Øverste leder på arbeidsplassen vil alltid ha det overordnede ansvaret for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Som regel er dette daglig leder eller administrerende direktør.

Det skal utarbeides følgende dokumentasjoner:

  • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
  • Oversikt over virksomhetens organisasjon inkludert hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt
  • Kartlegge farer og problemer inkludert vurdere risiko samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fastsatt i HMS lovgivningen

Kuba har vært leverandør av HMS-systemer i over 10 år. Systemet er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.