HMS-systemet Kuba hjemside på iPhone

HMS-system fra Kuba

HMS-systemet Kuba forenkler oppfølgingen av HMS-arbeidet i din bedrift. For å ha enkel tilgang til systemet virker det både på smarttelefon, nettbrett og/eller på PC/Mac. I systemet kan du blant annet:

 • Planlagge aktiviteter m/sjekklister

 • Utføre risikoanalyser

 • Registrere og behandle avvik

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 199,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 375,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 450,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Noen av våre kunder

Vi er stolte av å ha så mange anerkjente kunder.

Hva er egentlig HMS?

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

 • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
 • sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
 • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
 • gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Start med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper.

fabrikk
samarbeid på kontoret

Godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten.