Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet og arbeidshelsen til de ansatte i virksomheten. Gjelder dette for din virksomhet? I så fall bør du ta en titt på vårt konsept Kuba Flexi hvor vi leverer bedriftshelsetjeneste i en kombinasjon av personlig oppfølging og bruk av digitale tjenester.

Sjekk her om du er i en bransje som er i denne kategorien!