HMS kurs er viktig for alle. Det er et økende fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) både fra myndighetens side og i anbudsprosesser, men også internt i bedriften. En forutsetning for å kunne etterleve dette er god kunnskap om HMS, internkontroll og verktøy man kan bruke i det daglige for å bedre arbeidsmiljøet. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) får nødvendig opplæring.

Hva sier noen våre kunder som har tatt verneombudskurset?

Tusen takk!

Jeg synes det var veldig enkelt å kunne gjøre et slikt kurs på den måten dere har gjort det på. På nett var det enkelt og oversiktlig å få informasjon og forståelse overfor de viktige punktene i loven som angår verneombudet. Den siste delen av kurset som var via nettmøtet, var en veldig god måte å få diskutert og snakket om faget, noe som jeg personlig synes er en gøy måte å lære på. Jeg synes det gikk fort unna, med mye kunnskap til gjengjeld. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med oppsettet og utførelsen.

Tusen takk for en hyggelig kursgjennomgang 🙂

Vennlig hilsen
Rebecka Sandbrekkene Kinn
Get Academy AS