Internkontroll for små bedrifter

Med internkontroll -og HMS-system fra Kuba blir internkontroll for små bedrifter også enklere. Internkontroll system er noe alle bedrifter som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester trenger. Alt HMS-arbeidet som utføres i din bedrift er internkontroll. Det hele kan virke litt omfattende, men tenker du på internkontrollsystemet som en «huskeliste» blir det enklere å forholde seg til. Med HMS-systemet fra Kuba kan du videre forenkle arbeidet med internkontroll. Her har du mulighet til å registrere:

 • Oppgaver

 • Sikker jobbanalyse (SJA)

 • Avvik

 • Sjekklister i skyen

 • Rutiner og prosedyrer

 • Dokumentarkiv

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 199,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 375,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 450,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Hva er internkontroll?

Den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Kuba IK (Internkontroll)

I tillegg leveres Kuba IK (Internkontroll) som selskapets eller sameiets HMS-system. Disse modulene skal ivareta de ansattes generelle HMS krav som gjelder for alle virksomheter og dette gjøres via disse modulene:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…