Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er en forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheten. Det er en plikt for den ansvarlige i virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Du kan forenkle HMS-arbeidet med internkontroll -og HMS-systemet fra Kuba. Her kan du kan registrere blant annet:

 • Oppgaver

 • Sikker jobbanalyse (SJA)

 • Avvik

 • Sjekklister i skyen

 • Rutiner og prosedyrer

 • Dokumentarkiv

Kuba produkter

Kuba Basic

Fra 199,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Valgfri modul
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Standard

Fra 375,-/mnd*
 • HMS-håndbok
 • Avvik-, risiko-, aktivitetsmodul
 • Dekker alle lovkrav
 • Kuba-APP (iOS og Android)

Kuba Total

Fra 450,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Hva er internkontroll?

Den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Kuba IK (Internkontroll)

I tillegg leveres Kuba IK (Internkontroll) som selskapets eller sameiets HMS-system. Disse modulene skal ivareta de ansattes generelle HMS krav som gjelder for alle virksomheter og dette gjøres via disse modulene:

Og det er mange flere! Les mer om våre unike funksjoner…