Pluss eller minus i energibudsjettet?

En bærekraftig arbeidshverdag er en hverdag hvor det er balanse mellom det som tas ut av energibudsjettet og det som settes inn. En balanse mellom arbeidsoppgaver som tar energi og arbeidsoppgaver som gir energi. Da har du variasjoner i stressnivået som innebærer at du også har perioder hvor du er helt rolig i kroppen og i tankene mens du jobber.

Det er i disse rolige periodene du lader og fyller på. Dette er med på å gjøre at du ikke blir sliten av jobben din. Det er både arbeidsgiver og arbeidstaker sitt ansvar å finne denne balansen.

Har du en bærekraftig arbeidshverdag kjenner du ofte på energi når du går på jobben – du kjenner deg motivert. Du har rom til å sette ned tempoet når du kjenner deg sliten. Du sover godt om natten, og vekkes ikke av stress inni deg. Du har arbeidsoppgaver som gjør at du havner i flytsonen. I tillegg kommer du ofte hjem fra jobben med litt energi til resten av livet.

Kort om stress: av og på versus alltid på

Når vi blir stresset aktiveres det autonome nervesystemet, som har to modus – av og på. Når nervesystemet er på, eller i ett sympatisk modus, kjenner vi oss aktivert. Blir denne aktiveringen tilstrekkelig høy skilles stresshormonet adrenalin ut. Dette kan kjennes ut som en positiv indre tilstand, som at man blir energisk og fokusert.

Derimot, hvis stressnivået vedvarer over tid begynner kroppen å skille ut stresshormonet kortisol. Dette er belastende for kroppen, og svært belastende over tid. Da tas det mer ut av energibudsjettet enn det man setter inn. Gjøres dette ofte så vil man kjenne seg sliten, ha indre stress og kjenne seg tidvis demotivert. Dette skaper slitasje i arbeidshverdagen.

6 steg mot en mer bærekraftig arbeidshverdag

Det er mange måter vi kan håndtere et høyt stressnivå på. Her følger 6 steg for å starte balansejobben!

1.  Sett av tid til å rette søkelyset innover, og finn ut om du har et for høyt stressnivå. Se på det som skjer inni deg med nysgjerrighet, og forsøk å godta den virkeligheten du ser. Hvordan påvirker arbeidshverdagen og de ulike arbeidsoppgavene nervesystemet ditt? Hva er det du gjør som tar av energibudsjettet, og hva er det som fyller på?  Hva er dine kjennetegn på adrenalin/kortisol modus? Bli så godt kjent med disse tegnene på at stresshormonene er aktivert som du bare kan – lag en mental liste.

Hvis du nå oppdager at det er svært lite som gir, da må rette blikket på livet ditt som en helhet. Det å gå på leting etter andre arenaer som gir deg påfyll kan være viktig.

Her følger videre forslag til steg du kan ta i arbeidshverdagen som kan ha positiv effekt på energibudsjettet:

2.  Trening i arbeidstiden (1 til 2 dager pr uke)

3.  Ta mikropauser, sitt for deg selv, gå ut, spill beroligende musikk.

4.  Korte meditasjoner på kontoret (5 min pr gang)

5.  Gå i dialog med arbeidsgiver om arbeidshverdagen din. Få hjelp til å se på muligheter for endring.  Det er ofte små justeringer som skal til!

6.  Sett deg som mål at du automatisk skal legge merke til tegn på at du drives av stresshormoner. Skap deg en rutine på å holde denne innsikten ved like, en slags selvivaretakelsesrutine. Slik at autopiloten ikke lengere er adrenalin/kortisol – modus.

Fra ytre til indre stress og utbrenthet

Det å oppleve stress i arbeidslivet er noe som er vanlig. Dette ytre stresset blir for mange til et indre stress. Hvis dette stresset ikke avtar eller du kjenner deg påskrudd over flere måneder (kanskje år) da er det noe du må ta på alvor. Da har du ikke lengere en bærekraftig arbeidshverdag, og du bør være årvåken for utbrenthetssymptomer.

Vil du vite mer om symptomer på utbrenthet så kan du ta testen her: Tegn på utbrenthet: Test deg selv her!

Mestringskurs i Utbrenthet og Stress

Opplever du at du ikke har en bærekraftig arbeidshverdag, og du kanskje kjenner tegn på høyt stress og utbrenthet så kan du sjekke ut vårt Mestringskurs i Utbrenthet og Stress. Disse har et innhold som er ment å være både reparerende og forebyggende. Dette kan være noe av det arbeidsgiver kan tilrettelegge for deg som en hjelp til å finne en god balanse.

Vi tilbyr også andre tjenester innenfor utbrenthet og bærekraftig arbeidshverdag, blant annet:

Dersom du lurer på noe vedrørende våre tjenester innenfor utbrenthet og bærekraftig arbeidshverdag, eller ønsker å bestille en av våre tjenester, så kan du ta kontakt enten ved å fylle ut vårt kontaktskjema, sende mail til favne@favne.no, eller ringe 22 60 20 00.