Fra venstre: Sigurd K. Løberg og Lars Olborg fra Kuba, Bjørn Arve Olsen og Eric Sundby fra Håndverksdata

Kuba Norge AS (Kuba) og Håndverksdata AS (HVD) har gleden av å informere om at det er inngått en avtale om at HVD skal overta videre oppfølging av Kuba-kunder som er tilknyttet Ahlsell-plattformen og som bruker Ahlsell-appen!

Som en del av dette nye samarbeidet skal HVD på sin side tilby bedriftshelsetjenesteavtale (BHT) via Kuba til alle sine kunder. Begge parter har ambisjoner om at dette skal være et langsiktig samarbeid, og vil således legge mye ressurser inn i dette slik at dette totalt skal gi alle berørte kunder et bredere totaltilbud innen internkontroll/HMS, prosjektstyring og bedriftshelsetjeneste.

Dette betyr absolutt ikke at vi i Kuba blir borte, men vi har funnet det fornuftig å la HVD forestå videre oppfølgingen av nevnte kundegruppe da de både har mer spisskompetanse og lenger fartstid i bransjen enn oss, uttaler Adm. dir. i Kuba Norge AS Lars Olborg. Salgssjef Eric Sundby i HVD har tidligere jobbet i Kuba, noe som betyr at han kjenner alle berørte kunder meget godt, så her vil dere som kunde være i de beste hender.

HVD tilbyr egne produkter og vil ta kontakt for å presentere dette nærmere for dere. Avtalen innebærer at det vil være HVD som fra nå vil fakturere løpende avtaler dere har med Kuba. Vi i Kuba føler oss trygge på at dette samarbeidet er det beste både for dere som kunder og for oss som selskap.

Avtalen mellom partene ble inngått 20/10-23 og effektueres fra den datoen.