HMS-KURS

Her kan du ta HMS-kurs både som klasseromskurs og som e-læring på nett. Nettkurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett. Klasseromskursene kan være enten ute hos deg eller på ett av våre kontorer. Alternativt kan denne delen også settes opp som et webinar.

Ved kjøp av kurs, vil det bli opprettet en registrert bruker hos oss, og du vil få tilgang til kurset. Når du har gjennomført et kurs og bestått den avsluttende testen, vil du få tilgang til kursbeviset for gjennomførte kurs. Kursbevisene kan skrives ut og benyttes som dokumentasjon til Arbeidstilsynet. For klasseromskursene vil det bli utstedt egne kursbevis i etterkant av gjennomføringen.

Siden du allerede er kunde hos Kuba får du alle kursene til redusert pris.

HMS for ledere

Et e-læringskurs som gir deg som leder/mellomleder den HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket. Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan man kan gjennomføre arbeidet i praksis. Det er også krav om at alle personer som leder andre ansatte skal ha nødvendig kunnskap så dette kurset passer alle ansatte i virksomheten med personalansvar.

Pris: 1495,-

Klikk her for å ta kurset.

Som Kuba IK-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på selve kurset!

Verneombudskurs – e-læring

Et e-læringskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

§ 3-19.Varighet av opplæringen av:
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Les mer på Arbeidstilsynet sine sider her!

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i «HMS for verneombud og medlemmer av AMU»:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

Pris: 3990,-

Klikk her for å ta kurset.

Som Kuba IK-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på selve kurset!

Verneombudskurs – en kombinasjon av e-læring og klasseromsundervisning

Et kombinert kurs bestående av èn del e-læring og èn del i klasserom. Kurset passer for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.
Der det er hensiktsmessig, f. eks ved lang reisevei, kan klasseromsundervisningen gjøres om til et webinar.

Kurset er lagt opp på følgende måte:

Del 1
Deltageren fullfører det digitale verneombudskurset.
Deltageren vil så få tildelt oppgaver som skal utføres på arbeidsplassen før del 2.

Del 2
Gjennomføres som klasseromsundervisning hvor man legger spesielt vekt på følgende:
– Gjennomgang av hovedpunktene tatt opp i den digitale delen
– Risikokartlegging
– Verneområder og vernerunder
– HMS-aktiviteter

Pris: 5990,-

Klikk her for å ta kurset

Som Kuba IK-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på selve kurset!

Kontakt oss i dag!

Om du har spørsmål knyttet til kursene eller bare vil snakke med en HMS-rådgiver kan du kontakte oss her!

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  E-POSTADRESSE *

  TELEFONNUMMER

  EMNE *

  HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?