HMS-KURS

Her kan du ta HMS-kurs både som klasseromskurs og som e-læring på nett. Nettkurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett. Klasseromskursene kan være enten ute hos deg eller på ett av våre kontorer. Alternativt kan denne delen også settes opp som et webinar.

Ved kjøp av kurs, vil det bli opprettet en registrert bruker hos oss, og du vil få tilgang til kurset. Når du har gjennomført et kurs og bestått den avsluttende testen, vil du få tilgang til kursbeviset for gjennomførte kurs. Kursbevisene kan skrives ut og benyttes som dokumentasjon til Arbeidstilsynet. For klasseromskursene vil det bli utstedt egne kursbevis i etterkant av gjennomføringen.

Siden du allerede er kunde hos Kuba får du alle kursene til redusert pris.

HMS for ledere

Et e-læringskurs som gir deg som leder/mellomleder den HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket. Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan man kan gjennomføre arbeidet i praksis. Det er også krav om at alle personer som leder andre ansatte skal ha nødvendig kunnskap så dette kurset passer alle ansatte i virksomheten med ansvar.

Pris: 1495,-

Klikk her for å ta kurset.

Som Kuba IK-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på kurset!

Verneombudskurs – E-læring

Et e-læringskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.

§ 3-19.Varighet av opplæringen av:
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Les mer på Arbeidstilsynet sine sider her!

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i «HMS for verneombud og medlemmer av AMU»:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

Pris: 3990,-

Klikk her for å ta kurset.

Som Kuba IK-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på kurset!

40-timers verneombudskurs – en kombinasjon av e-læring og klasseromsundervisning

Kurset er delt opp i tre deler og omfatter arbeidsmiljølovens:

§ 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
§ 6-5. Utgifter, opplæring mv. første ledd
§ 7-4. Utgifter, opplæring mv.
og
§ 3-18. i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Del 1

Teoridel – digitalt med egenstudier

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

Del 2

Oppgaver på egen arbeidsplass over en periode på to uker. Oppgavene blir tildelt av kursholder etter at teoridelen er gjennomført

 • Vernerunde i praksis
 • Registrering og behandling av avvik
 • Risikovurdering – kartlegging

Kursholder Sigurd

Kursholder Sigurd

Del 3

Klasseromsundervisning på kurssted – dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre å delta fysisk kan undervisningen gjennomføres som et webinar. Ved gjennomføring som webinar utfører deltageren oppgavene i praksis og så gjennomgås dette med kursleder i etterkant

Repetisjon av teoridel

 • Risikoanalyse i gruppe
 • Oppsett vernerunde
 • Avvikshåndtering etter vernerunde

Når den praktiske delen på kursstedet er gjennomført vil det bli utstedt et kursbevis.

Pris: 5990,-

Klikk her for å ta kurset

Som Kuba-kunde benytter du rabattkode “Kubakunde30” for å få 30% rabatt på kurset!

Kontakt oss i dag!

Om du har spørsmål knyttet til kursene eller bare vil snakke med en HMS-rådgiver kan du kontakte oss her!

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  E-POSTADRESSE *

  TELEFONNUMMER

  EMNE *

  HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?