Manuelt avviksskjema

Last ned manuelt avviksskjema for å kunne dokumentere avvik

Manuelt avviksskjema

Alle hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø, skal altså registreres som avvik og dokumenteres. Skader på personer, bygning, inventar eller utstyr er åpenbare avvik, men også følgende regnes som HMS-avvik:

  • Brudd på interne målsettinger og delmål

  • Brudd på lover og forskrifter

  • Nestenulykker

  • Med flere

Fyll ut skjemaet nedenfor