Om Kuba Norge AS

Kuba Norge AS ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba Norge AS generelt og i utviklingen av Kuba IK spesielt.

Våre utviklere sitter i India mens prosjektledelsen sitter i Norge. Vår partner i India, Excelencia ITech Consulting Ltd., har vi samarbeidet med siden 2012. Det har vist seg å være et positivt samarbeid for begge parter.

Virksomheter over hele landet med totalt over 20000 brukere har tatt i bruk Kuba IK som sitt internkontrollsystem.

Systemet er et moderne og fleksibelt system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden. Kuba IK leveres både på web og mobil.

Visjoner og verdier

Kuba Norge AS ønsker å fremstå som friske, innovative og fremtidsrettet både i grafisk uttrykk, markedsføringsmetoder og produktsammensetning.

Kuba – gjør jobben enklere.

Utvikle og selge nettbaserte HMS- og kvalitetssystemer.

Kuba Norge AS skal være bygget på en solid plattform hvor gode holdninger danner grunnlaget for bred kunnskap slik at ferdighetene kan utvikles.

Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelige, enkle og fleksible.

Vi skal være troverdige, offensive, rause og entusiastiske.

Om selskapet

Kuba Norge AS ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer innen HMS–området helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba Norge AS generelt og i utviklingen av Kuba IK spesielt.

Kuba IK er utviklet i samarbeid med Excelencia Consulting i India, og til nå har nærmere 2800 virksomheter tatt Kuba IK i bruk som sitt internkontrollsystem.