Om Kuba Norge AS

Visjoner og verdier

Kuba Norge AS ønsker å fremstå som friske, innovative og fremtidsrettet både i grafisk uttrykk, markedsføringsmetoder og produktsammensetning.

Kuba – gjør jobben enklere.

Utvikle og selge nettbaserte HMS- og kvalitetssystemer.

Kuba Norge AS skal være bygget på en solid plattform hvor gode holdninger danner grunnlaget for bred kunnskap slik at ferdighetene kan utvikles.

Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelige, enkle og fleksible.

Vi skal være troverdige, offensive, rause og entusiastiske.

Om selskapet

Kuba Norge AS ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer innen HMS–området helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba Norge AS generelt og i utviklingen av Kuba IK spesielt.

Kuba IK er utviklet i samarbeid med Excelencia Consulting i India, og til nå har nærmere 2800 virksomheter tatt Kuba IK i bruk som sitt internkontrollsystem.

Hva leverer vi?

Kuba Norge AS tilbyr Kuba IK som er et webbasert internkontrollssystem. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden.

  • Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker alle HMS lovkrav i alle bransjer.
  • Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett/iPad og smarttelefoner.
  • Kuba gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen logg inn. Dette medfører enkel opp-følging av aktiviteter på alle enheter.
  • Kuba kan leveres som portalløsning som gjør at systemet også er meget godt egnet for kjeder, eiendomsforvaltere eller bransje-organisasjoner.
  • :