Om Kuba Norge AS

Kuba Norge AS utvikler og selger Kuba – et system for HMS, internkontroll og bedriftshelsetjeneste.

Kuba ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba generelt og i utviklingen av Kuba sine løsninger spesielt.

Vi har ett utviklermiljø i Norge og ett eksternt team i India. Prosjektledelsen sitter i Norge. Vår partner i India, Excelencia ITech Consulting Ltd., har vi samarbeidet med siden 2012. Det har vist seg å være et positivt samarbeid for begge parter.

Virksomheter over hele landet med totalt over 20000 brukere har tatt i bruk Kuba som sitt internkontrollsystem.

Systemet er et moderne og fleksibelt system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden. Kuba leveres både på web og mobil.

Visjoner og verdier

Kuba Norge AS ønsker å fremstå som friske, innovative og fremtidsrettet både i grafisk uttrykk, markedsføringsmetoder og produktsammensetning.

Kuba – gjør jobben enklere.

Utvikle og selge nettbaserte HMS- og kvalitetssystemer.

Kuba Norge AS skal være bygget på en solid plattform hvor gode holdninger danner grunnlaget for bred kunnskap slik at ferdighetene kan utvikles.

Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelige, enkle og fleksible.

Vi skal være troverdige, offensive, rause og entusiastiske.

  • Vi ser vi på bærekraft som en integrert del av vår daglige drift samt i vår strategi- og forretningsutvikling.
  • Vi har et langsiktig perspektiv på våre satsingsområder og investeringer
  • Vi skal samarbeide med andre virksomheter som deler vår strategi
  • Vi skal engasjere relevante interessenter og delta aktivt i partnerskap med andre selskaper, myndigheter og sivilsamfunn

Vi er en relativt liten bedrift med 5 heltidsansatte og 5 deltidsansatte. Vi utvikler og selger et digitalt system først og fremst via digitale kanaler. Dette innebærer et nærmest mikroskopisk forbruk av alle typer forbruksvarer og rekvisita både i administrasjon og produksjon samt ved salg og leveranse av våre produkter og tjenester. Også vår oppfølging og support av kunder foregår i all hovedsak via telefon, epost, Teams og andre digitale kanaler slik at også reiser i forbindelse med både kundebesøk og andre tjenestereiser er minimale. Det eneste som således forbrukes i særlig grad er digitalt utstyr, strøm til oppvarming av leide lokaler samt kantinemat, der matavfall kildesorteres.

Vårt fagområde er systemer og tjenester innen internkontroll, HMS, bedriftshelsetjeneste og HR/personal der våre produkter nettopp skal være et verktøy for våre kunder for å ivareta god helse, livskvalitet, likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, som er sentrale blant FN sine bærekraftsmål.

Vårt selskap og dets eiere bidrar i flere sammenhenger til samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt ved ulike type bidrag til idrett, kultur, Kirkens Bymisjon, Rotary og Leger uten Grenser (TV-aksjonen 2022). Dette bidrar igjen til bærekraftige byer og lokalsamfunn samt mindre ulikhet inkludert utrydding av fattigdom og sult. Vi har også 9 heltidsansatte utviklere sysselsatt i et indisk selskap, Excelencia ITech Consulting Ltd., som for øvrig er sertifisert både iht. ISO 27001 og ISO 9001:2008, som bidrar til sysselsetting og miljøvennlig produksjon i et relativt fattig land.

Etter å ha hatt hovedfokus på produktutvikling i noen år så gjorde Kuba Norge AS et strategisk oppkjøp av Oslo Bedriftshelsetjeneste AS i 2022. Det innebærer en betydelig økning av vår aktivitet og Miljøfyrtårnsertifisering vurderes gjennomført. Grunnet vår økte aktivitet i Norge har ledelsen uttrykt at selskapet også bør vurdere medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon samt etablering av tariffavtaler for ansatte.

Om selskapet

Kuba Norge AS ble etablert i 2011, men har sitt utspring i Norsk Kvalitetsforum AS som har en historikk på utvikling og salg av systemer innen HMS–området helt tilbake fra 1998. Denne erfaringen, fagkompetanse og nettverket er benyttet i etableringen av Kuba Norge AS generelt og i utviklingen av Kuba IK spesielt.

Kuba IK er utviklet i samarbeid med Excelencia Consulting i India, og til nå har nærmere 2800 virksomheter tatt Kuba IK i bruk som sitt internkontrollsystem.