PAKKEPRISER KUBA IK 

Prisen avhenger av antall ansatte.
Ta kontakt for pristilbud til din virksomhet.

Ring oss i dag på

tlf: 333 04 333

  • Kuba Basic
  • kr 199*
  • Pris fra kr 249,-* faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.
  • HMS-håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • Avviksmodul med epost- og SMS-varsling
  • Kuba-APP (iOS og Android)
  • Ta kontakt
  • Kuba Standard
  • kr 375*
  • Pris fra kr 349,-* faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.
  • HMS-håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • Avviksmodul med epost- og SMS-varsling
  • Kuba-APP (iOS og Android)
  • Aktiviteter/handlingsplan/årshjul med varslingstjeneste
  • Risikoanalysemodul med tiltaksfunksjon
  • Risikoanalyse – signering for lest og forstått
  • HMS-system – signering for lest og forstått
  • Forbruksmodul – strøm/vann/avfall osv.
  • Div: Aktivitetskalender/forslagskasse/meldinger m.m.
  • Interne nyheter (elektronisk oppslagstavle)
  • Div. film: HMS-TV/Intern-TV/Infovideo m.m
  • Hjemmesidemodul
  • Egne håndbøker (kan digitaliseres inn i system av kunde)
  • Arkiv
  • HR – Ansattmodul – Min side
  • Sykefravær
  • Ferieplan
  • Timeregistrering
  • Pårørende
  • Kursoversikt med varsel om utløpsdato
  • Arbeidserfaring
  • Private dokumenter
  • Personalhåndbok (kundens egen)
  • Ta kontakt
  • Kuba Total
  • kr 450*
  • Pris fra kr 449,-* faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.
  • HMS-håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • Avviksmodul med epost- og SMS-varsling
  • Kuba-APP (iOS og Android)
  • Aktiviteter/handlingsplan/årshjul med varslingstjeneste
  • Risikoanalysemodul med tiltaksfunksjon
  • Risikoanalyse – signering for lest og forstått
  • HMS-system – signering for lest og forstått
  • Forbruksmodul – strøm/vann/avfall osv.
  • Div: Aktivitetskalender/forslagskasse/meldinger m.m.
  • Interne nyheter (elektronisk oppslagstavle)
  • Div. film: HMS-TV/Intern-TV/Infovideo m.m
  • Hjemmesidemodul
  • Egne håndbøker (kan digitaliseres inn i system av kunde)
  • Arkiv
  • HR – Ansattmodul – Min side
  • Sykefravær
  • Ferieplan
  • Timeregistrering
  • Pårørende
  • Kursoversikt med varsel om utløpsdato
  • Arbeidserfaring
  • Private dokumenter
  • Personalhåndbok (kundens egen)
  • IK Personal – håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • IK-Mat-modul
  • Avvik kjøkkensoner
  • Oppgaver serveringssoner
  • Timeliste
  • Sikker jobbanalyse
  • Registreringer
  • Temperaturkontroll – digital sjekkliste
  • Renhold – digital sjekkliste
  • Varemottak – digital sjekkliste
  • IK Mat-håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • IK Alkoholhåndbok og veileder for smilefjes
  • Bransjemoduler: Prosjekt/FDV/Kjøretøy/Kvalitet/Internkontroll
  • Avvik
  • Oppgaver
  • Timeliste
  • Modul for sikker jobbanalyse
  • Sikker jobbanalyse – signering for lest og forstått
  • Registreringer
  • Underentreprenører
  • Forenklet samsvarserklæring (digital sjekkliste)
  • Digitale/online sjekklister
  • Prosjekt- og kvalitetshåndbok
  • Ta kontakt
  • Kuba IK-Mat
  • kr 199*
  • Pris fra kr 249,-* faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.
  • IK-Mat-modul
  • Avvik kjøkkensoner
  • Oppgaver serveringssoner
  • Timeliste
  • Sikker jobbanalyse
  • Registreringer
  • Temperaturkontroll – digital sjekkliste
  • Renhold – digital sjekkliste
  • Varemottak – digital sjekkliste
  • IK Mat-håndbok med fortløpende lovoppdatering
  • IK Alkoholhåndbok og veileder for smilefjes
  • Ta kontakt