ikon kalender
 
Kuba Aktiviteter (årshjul/handlingsplan)

I denne modulen registreres planlagte aktiviteter i handlingsplanen for HMS-arbeidet. HMS-ansvarlig kan her delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.

Mange aktiviteter gjentar seg med en fast frekvens slik at rett person som er ansvarlig for aktiviteten varsles hver gang dette skal gjennomføres.

Det kan også knyttes ferdige redigerbare sjekklister for alle typer aktiviteter som f.eks. sjekkliste for vernerunder, medarbeidersamtaler m. fl. til hver enkelt aktivitet. Ved utførelse kan eventuelle avvik dokumenteres med tekst, bilder og/eller video. Systemet varsler automatisk i sin tur ansvarlig for utbedring av avvik på sms og/eller e-post.

Alle virksomheter har krav om å utarbeide en handlingsplan eller årshjul, i tillegg til at en del bransjer også har krav til Bedriftshelsetjeneste (BHT). Les mer om krav til BHT her.

Aktivitetsmodulen kan selvsagt også benyttes til andre rutinemessige oppdrag som f.eks. åpning, stenging, delegerte oppgaver osv.

Dette sier loven:

Internkontrollforskriften (LINK)

«Der det finnes rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, vil kravet til systematikk innebære at virksomheten skal videreutvikle og skape en helhet i de rutiner og prosedyrer som finnes. I dette ligger også at de skriftlige arbeidsrutiner, instrukser o.l. som alt finnes må systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen.»

Les vår blogg om handlingsplan og årshjul

Er dette noe for din bedrift?