Apple App Store
Kuba Appen

Kuba leveres med en egen App for nettbrett og mobil for både Apple og Android.

Appen tilpasses hver enkelt kunde med de funksjoner, moduler og bransjeløsninger som kunden ønsker. Appen bidrar til at det er enklere å følge rutiner og instrukser da man kan benytte egen mobiltelefon i registrering og oppfølging av aktiviteter, avvik, risikoanalyser, timeregistrering, arbeidsoppgaver m.m.

Dette sier loven:
Internkontrollforskriften

Det er uttrykkelig fastslått i Interkontrollforskriften § 4 annet ledd at arbeidstakerne har plikt til å medvirke. Dette vil også følge av arbeidsforholdet i sin alminnelighet. Medvirkning i internkontrollarbeidet er således en del av arbeidsplikten.

En viktig del av internkontrollen er et levende avvikssystem. For at det skal fungere må man ha en HMS-kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer melder fra om avvik.

Er dette noe for din bedrift?