ikon SKILT|
Avvik

I avviksmodulen registreres uforutsette hendelser slik at evt. feil kan rettes opp og tiltak kan iverksettes for at det ikke skal skje igjen.

Ved registrering via Kuba Appen kan dette gjøres enkelt når det oppdages, og bilder fra mobiltelefonen kan lastes opp på meldingen slik at dette er dokumentert på en god måte. Når avviklet er meldt vil den i bedriften som er satt opp som ansvarlig for avviksbehandling automatisk bli varslet om at det har oppstått et avvik. Vedkomne kan da sette i gang nødvendige tiltak og delegere oppgaver via systemet.

Dette sier loven:
Internkontrollforskriften

En viktig del av internkontrollen er et levende avvikssystem. For at det skal fungere må man ha en HMS-kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer melder fra om avvik.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse, miljø
og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivningen). Dette er et krav i regelverket.

Les vår blogg om avvik og avviksbehandling

Er dette noe for din bedrift?