ikon avfall
HACCP (IK-mat)

Smilefjes er et IK-matsystem som inneholder fareanalyse og kritiske styringspunkter. Modulen inneholder rutiner og funksjoner for å ivareta dette på en god måte.

HACCP er en forkortelse for «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden. Kravet til HACCP er fleksibelt. Det betyr at arbeidet med å lokalisere mulige farer og ta nødvendige grep, ikke behøver å være mer omfattende enn hva virksomhetens karakter og omfang tilsier. Detaljomsetning av ferdigpakkede varer er forbundet med få eller ingen farer, sammenlignet med detaljomsetning der det foregår oppdeling eller håndtering av uemballerte ferskvarer.

Dette sier loven:
Rutiner for trygg mat – En innføring i internkontroll og HACCP (PDF)

En farevurdering er i korthet en gjennomgang av:

  • Aktiviteter og prosesser som skjer i virksomheten
  • Hvilke farer eller risikoer kan være aktuelle
  • Hvor og i hvilke sammenhenger oppstår de
  • Hva kan du gjøre for å styre og kontrollere at farene ikke fører til helseskade

Er dette noe for din bedrift?