ikon hms
HMS-håndbok

HMS-håndboken gir ansatte og ledere en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS.

Håndboken er et nyttig oppslagsverk spesielt for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU). Lover og forskrifter vedlikeholdes av Kuba Norge AS slik at kunden selv ikke trenger å overvåke dette.

HMS-håndboken inneholder for øvrig en del forslag til rutiner, prosedyrer og sjekklister. Kunden er imidlertid selv ansvarlig for å tilpasse alle artikler og dokumenter i håndboken til sin bransje og virksomhet.

Dette sier loven:
Interkontrollforskriften

§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Er dette noe for din bedrift?