ikon liste
HR/Personal

De ansatte har en «Min side» som er tilgjengelig på egen mobiltelefon.

Her kan de bl.a. kan registrere:

– Sykefravær/sykefraværsoppfølging
– Feriesøknad/ferieplan
– Timelister
– Kurs-/kompetanseoversikt
– Arbeidserfaring
– Pårørende
– Private dokumenter

Personalhåndboken oppdateres fortløpende, med endringer i lover og forskrifter, og er et fint oppslagsverk for alle medarbeidere i bedriften.

Dette sier loven:
Lov om folketrygd (folketrygdloven)

Kapittel 25§ 25-2,  arbeidsgiverens plikt til å føre statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte.

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale

Er dette noe for din bedrift?