ikon kalender
 
IK elektro

IK elektro har følgende funksjoner:

 • Register over alle IK-avtaler (samt alle kunder som har IK-avtaler)
  • Der virksomheten har full oversikt over all dokumentasjon
  • Der den ansatte har full oversikt i de IK-avtalene vedkommende er deltaker
 • Mal for IK-avtaler
  • Det kan utarbeides én eller flere maler, med forhåndsdefinert innhold (skjemaer, rutiner, sjekklister, SJA-er osv)
 • Avvik
  • Alle deltakere til IK-avtalen kan registrere avvik
  • Utpekte ansatte i IK-avtalen har rettighet til å behandle/lukke avvik
  • Alltid full oversikt over IK-avtalenes avvik
 • Oppgaver
  • Register over alle oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres (som f. eks neste kontroll hos kunde)
  • Varsling av alle oppgaver/aktiviteter (epost og/eller SMS)
  • Alltid oversikt over gjennomførte oppgaver/aktiviteter og planlagte oppgaver/aktiviteter
 • Digitale sjekklister
  • Alle sjekklister kan fylles ut digitalt (gjennom mobilappen)
  • I sjekklistene kan alle kontrollpunkter dokumenteres med bilder og tekst
  • Avvik registreres direkte fra sjekklisten
  • Alle sjekklister bør fylles ut gjennom mobilappen eller på web, for å sikre sporbarhet
 • Bildedokumentasjon
  • Alle som benytter App´en kan enkelt dokumentere med bilder på følgende måter:
   • I avvik
   • I sjekklister
 • Digital IK-perm
  • Den digitale IK-permen inneholder egendefinerte mapper og innhold
  • Oppsettet er svært fleksibelt
  • Enkelt å laste inn dokumenter i IK-permen

Dette sier loven:

Internkontrollforskriften (LINK)

«Der det finnes rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, vil kravet til systematikk innebære at virksomheten skal videreutvikle og skape en helhet i de rutiner og prosedyrer som finnes. I dette ligger også at de skriftlige arbeidsrutiner, instrukser o.l. som alt finnes må systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen.»

Les vår blogg om handlingsplan og årshjul

Er dette noe for din bedrift?