ikon lilla
KS-Håndbok

Alle foretak med sentralgodkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift.

Vi tilpasser KS-håndboken med rutiner og sjekklister tilpasset tiltaksklasse som virksomheten er godkjent for.

Er dette noe for din bedrift?