ikon tommel opp
Kvalitetshåndbok

Intensjonen med en kvalitetshåndbok er å beskrive overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan man tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i bedriften.

Kvalitetshåndboken i Kuba kan utvikles og tilpasses av kunden selv eller med bistand fra vår fagavdeling og kan benyttes som vedlegg i anbudssammenheng for å dokumentere gode rutiner og kvalitet.

Dette sier loven:
 § 18-9 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv.

Søknaden skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at det ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsplasser og arbeidslokaler skal tilrettelegges og utformes på grunnlag av de arbeidsoppgavene som skal gjøres i bygget, den enkelte arbeidstaker og spesielle risikoforhold. Kravene følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, særlig arbeidsplassforskriften.

Er dette noe for din bedrift?