ikon flagg
Lederhåndbok

Intensjonen med en kvalitetshåndbok er å beskrive ønsket lederkultur og er et styringsverktøy for alle ledere i virksomheten.

Lederhåndboken i Kuba kan utvikles og tilpasses av kunden selv eller med bistand fra vår fagavdeling.

Er dette noe for din bedrift?