ikon person
Mannskapsliste (Prosjekt Bygg & Anlegg)

Dette sier loven:
Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser blir ivaretatt. Som et ledd i kampen mot svart arbeid, innføres det krav om digital føring av mannskapsliste fra og med 1. juli 2017.

Er dette noe for din bedrift?