ikon liste
Min side

I Kuba kan alle brukere få tilgang til «Min side». Her registreres nyttig informasjon om den ansatte og her kan også arbeidsavtaler og private dokumenter lastes opp.

I samme modul ligger også muligheter for sykefraværsregistrering og -oppfølging, ferie, timeregistrering, kurs- og kompetanseoversikt m.m.

Dette sier loven:
§ 14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Er dette noe for din bedrift?