ikon flaske
Mottakskontroll

Mottakskontroll benyttes når du mottar varer fra leverandører. Ved utfylling av Kuba sin mottakskontroll får du god oversikt over når du mottok varene, hvilken leverandør som tilsendte og antall varer med mer. Var det noe du måtte kaste, eller avvik med leveransen kan dette registreres ved mottaket, og blir registrert i vårt avvikssystem.

Bilder av funksjonen

Er dette noe for din bedrift?