ikon håndbok
Personalhåndbok

I Kuba kan man implementere en digital og redigerbar personalhåndbok med intern og lovregulert medarbeiderinformasjon samlet på et sted.

Dette sier loven:
Lov om folketrygd (folketrygdloven)

Kapittel 25§ 25-2,  arbeidsgiverens plikt til å føre statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte.

§ 14-5.Krav om skriftlig arbeidsavtale

Er dette noe for din bedrift?